Go to page content

Opheffing Mediafonds? Reacties

Op 29 oktober 2012 werd in het regeerakkoord bekend gemaakt dat de fusie tussen het Stimuleringsfonds voor de Pers en het Stimuleringsfonds Nederlandse Culturele Mediaproducties wordt heroverwogen, dat het Stimuleringsfonds voor de Pers blijft bestaan en dat met deze heroverweging 16 miljoen euro wordt bespaard.

Op deze pagina REACTIES.

Volg de discussie op Twitter #mediafonds

Wilt u ook reageren dan kunt op dit moment het beste schrijven naar:
Jet Bussemaker, PVDA minister OCW: minister@minocw.nl
Martijn van Dam, PVDA woordvoerder media: m.vdam@tweedekamer.nl
Matthijs Huizing, VVD woordvoerder media: m.huizing@tweedekamer.nl
Sander Dekker, VVD staatssecretaris OCW: s.dekker@minocw.nl

Uiteraard kunt u zich ook richten tot de fractievoorzitters van PVDA en VVD (Diederik Samsom resp. Halbe Zijlstra), en de woordvoerders cultuur (Jacques Monasch resp. Tamara Venrooy). • Langlees opinie: Hoe een waardevol instituut ten onder dreigt te gaan door mythes en politieke spelletjes.

  Van het Mediafonds heeft bijna geen kijker ooit gehoord. Toch is het instituut essentieel voor de tv-kijker die smacht naar kwaliteit. De politiek maakte er korte metten mee. Hier wordt in detail beschreven hoe dat in z'n werk ging en waarom het vreselijk is. Dat kan niet anders dan uitgebreid. Een vurig betoog van Ingeborg Beugel als langlees opinie van 3500 woorden. Gemiddelde leestijd circa 13 minuten. Lees meer

 • Naar aanleiding van de gevoerde bezettingsactie van het Mediafonds georganiseerd door de DDG en alle media aandacht die de actie heeft gegenereerd, heeft men in Den Haag besloten om de stemming over het Mediafonds, die vanmiddag zou plaatsvinden niet door te laten gaan. De SP motie (over het betrekken van het Mediafonds bij de toekomstverkenning voor het publieke mediabestel door de regering) is aangehouden. Een aantal fracties in de Tweede Kamer 'wil eerst nog met de staatssecretaris en zijn ambtenaren van gedachten wisselen over het te voeren beleid'. Lees meer

 • Herinnert u zich de ongelofelijke scène waarin Rita Verdonk op de achterbank van een auto zachtjes een lied begint te zingen gericht aan Ayaan Hirsi Ali (De Leugen, 2010). De ontluisterende gesprekken tussen violiste Janine Jansen en de mannen die in haar vooral een product zien dat je kunt 'vermarkten' (Janine, 2010). De jonge kauw die met zijn snavel een blauwe kauwgombel doorprikt (Kauwboy, 2012). Het zijn onvergetelijke momenten, waar we hopelijk nog vaak aan terug zullen denken, want straks hebben we alleen de herinnering nog over dat er ooit zoiets gemaakt kon worden. Lees meer

 • Alsof het Nederlands Uitgeversverbond en niet hoofdredacteur Xandra Schutte en haar redactie voortaan beslist wat de inhoud van De Groene Amsterdammer zal zijn. Wat een onbestaanbaar idee is in de Nederlandse pers dreigt wel in het omroepbestel te gebeuren. Bij monde van de liberale staatssecretaris Sander Dekker (ocw) stelt het kabinet voor de npo de regie over de Nederlandse omroep te geven en de omroepverenigingen zelf die zeggenschap te ontnemen. De npo, een select gezelschap van managers, maakt dan uit wat 'kwalitatief goede programma's voor een breed publiek zijn', zoals Dekker het formuleert. Dat stelt allesbehalve gerust. Lees meer

 • In mijn brief over de mediabegroting 2013 heb ik toegezegd u te informeren over de wijze waarop ik de mediaparagraaf uit het regeerakkoord zal uitwerken. Dat doe ik hierbij. De afspraken in het regeerakkoord vormen samen met de bezuiniging van 100 miljoen euro op het mediabudget in 2016-2017 een forse opgave voor de publieke omroep. Dit is in aanvulling op de bezuiniging van het vorige kabinet op het mediabudget die grotendeels geëffectueerd moet worden in de jaren 2013 -2015. Tegelijkertijd bieden de maatregelen uit het regeerakkoord een kans om het publieke mediabestel verder te moderniseren tot een toekomstbestendige publieke omroep die kwalitatief goede programma’s blijft maken voor een breed publiek. Lees meer

 • De afgelopen jaren heeft de Raad voor Cultuur meerdere keren het Mediafonds geëvalueerd en de beleidsplannen ervan beoordeeld. De conclusie was steeds dat het fonds professioneel, helder en met een visie functioneert. In lijn met zijn wettelijke opdracht initieerde het fonds de afgelopen jaren verdiepende en/of innoverende producties en projecten. Het zorgde, kortom, voor een hoogwaardig media-aanbod, dat ook vaak op verschillende nationale en internationale festivals wordt vertoond. Het kabinet wil het Mediafonds echter opheffen. Dat vindt de raad geen goed idee; in zijn advies aan staatssecretaris Dekker (Media) motiveert hij waarom het Mediafonds moet blijven bestaan. Lees meer

 • Naar aanleiding van de ontwikkelingen van de afgelopen weken organiseerde het Mediafonds op 19 november 2012 tijdens IDFA een bijeenkomst voor betrokkenen uit de sector in filmtheater Tuschinski in Amsterdam. Hieronder volgt een verslag. Lees meer

 • BDO Accountants & Adviseurs heeft berekend dat er tussen de 230 tot 360 full-time banen verloren zullen gaan als het Mediafonds wordt opgeheven. De meeste banen sneuvelen in de documentaire-, drama- en animatiesector, met name bij het deel dat verantwoordelijk is voor de productie van culturele televisieprogramma’s. Lees het rapport van BDO Accountants & Adviseurs. Lees meer

 • Op initiatief van de NPO kwam vorige week maandag een brede vertegenwoordiging vanuit de film- en televisiesector samen. Aanleiding van de bijeenkomst was de aangekondigde bezuinigingen op de NPO waarop een gezamenlijke actie besproken zou worden. Het gesprek kreeg echter een andere wending; de NPO nam het podium om haar eigen plannen te presenteren waardoor er geen dialoog meer mogelijk was. Plannen om het Mediafonds op te heffen en intern bij de NPO uit te voeren. Speerpunt hierbij: het behoud van drama en documentaires. FNV KIEM, die aan de wieg heeft gestaan van de oprichting van het Mediafonds, ziet de plannen van de NPO als een vorm van ‘eigen belang’ en beschrijft het als het plegen van een ‘coup’. Lees meer

 • Nieuwe bezuinigingen op de publieke omroep raken IDFA. Als het Mediafonds wordt opgeheven, kan het festival mogelijk twee derde minder Nederlandse films vertonen. Aan de vooravond van IDFA rommelt het in de Nederlandse documentaire wereld. En dat terwijl de sector eigenlijk een feestje had willen vieren. IDFA en het Mediafonds vieren dit jaar allebei hun 25ste verjaardag. Maar als het aan het nieuwe kabinet ligt, gaat er in 2017 een dikke streep door het Mediafonds. Rutte en Samsom willen de eerder aangekondigde fusie met het Stimuleringsfonds voor de Pers afblazen. Een besparing van 16 miljoen euro, het budget dat het fonds jaarlijks beschikbaar stelt aan creatieve documentaire, serieus tv-drama en andere culturele programma’s. Lees meer

 • Het Mediafonds wordt vanaf 2017 opgeheven. De Publieke Omroep zegt de aanvullende financiering van drama en documentaires te willen overnemen. Het Mediafonds vraagt zich af wat daar in de praktijk van terecht komt: ‘Het lijkt op een fantastische spin zo rond het IDFA.’ Lees meer

 • Waarschijnlijk probeerde de medewerker te begrijpen wat er zojuist gebeurd was. Ik had met mijn vlakke hand tegen mijn voorhoofd gemept en was de winkel uitgelopen om een sigaret op te steken. Een storing in de enige copyshop in Amsterdam die op zondag open is – de dag voordat ik mijn filmplan voor de IDFA-Mediafonds Workshop moest inleveren! Maar ik denk niet alleen aan geschrokken copyshop-medewerkers, als ik terugkijk op mijn deelname aan de workshop. Lees meer

 • Iedereen kent ze: de onzichtbare mensen/ die op banken en bedden liggen, achter/ deuren zonder naam erop. Iedereen kent ze/ de deuren, de ramen, niet de mensen. Mooie openingszinnen van dichter F. Starik in de documentaire Poule des doods, dinsdag in Het uur van de wolf. Samen met Menno Wigman en Maria Barnas dicht hij voor uitvaarten zonder bezoekers. Lees meer

 • Onzekerheid troef in Nederland documentaireland, nu het Mediafonds en de Nederlandse Publieke Omroep het oneens zijn over de toekomstige financiering van documentaires. Heeft de Nederlandse documentaire straks echt 8 miljoen euro minder te besteden? Niet als het aan de Nederlandse Publieke Omroep ligt. Op een speciale bijeenkomst met vertegenwoordigers uit de sector, verklaarde NPO-bestuurslid Shula Rijxman afgelopen maandag de bezuiniging op het Mediafonds volledig te willen opvangen. ‘Een keiharde garantie’, voegde ze daar vanochtend in het Radio1-programma Lijn 1 aan toe. De NPO zou vanaf 2017 jaarlijks 14 miljoen euro vrijmaken, om de creatieve documentaires en het serieuze tv-drama te financieren die nu hun onderdak vinden bij het Mediafonds. Lees meer

 • Hef je het Mediafonds voor culturele producties op, dan raak je daarmee de kwaliteitsprogrammering in het hart (drama dat niet louter mikt op massapubliek; documentaire die meer is dan lang uitgevallen reportage). Over documentaire stelt Hans Maarten van den Brink in een brief aan lezers van 609 (periodiek van zijn Mediafonds) dat door opgetelde bezuinigingen ‘zeventig tot tachtig procent van de documentaireproductie binnen enkele jaren wegvalt’. ‘Doodssteek’ voor genre en industrie. Lees meer

 • De VPRO is blij dat de Raad van Bestuur van de publieke omroep deze week heeft laten weten de financiering van artistieke documentaires en hoogwaardig drama over te willen nemen als het Mediafonds door de bezuinigingen van het kabinet zijn subsidie verliest. Al in een eerste reactie heeft de VPRO grote zorg uitgesproken over de bezuiniging op het Mediafonds, die de publieke programmering in het hart raakt. Het Mediafonds heeft de afgelopen 24 jaar bewezen een belangrijke rol te spelen bij de totstandkoming van topdocumentaires en bijzonder drama op TV en radio. De VPRO is ieder jaar samen met het fonds betrokken bij een groot aantal producties. Lees meer

 • Makers van documentaires, dramaseries en filmproducties blijken veel vragen te hebben over het aanbod van de Publieke Omroep om de rol van het Mediafonds over te nemen. Naast instemming en opluchting, is de scepsis groot. De NPO stuurt daarom vandaag een open brief naar de sector om duidelijkheid te scheppen. De brief van NPO-bestuurslid Shula Rijxman wordt vanmiddag verstuurd, maar is ook in handen van Volkskrant.nl. Lees meer

 • De Publieke Omroep (NPO) legt in een brief aan staatssecretaris voor mediazaken Sander Dekker 'zwart op wit' vast dat het vanaf 2017 de rol van het Mediafonds wil overnemen en dus garant zal staan voor een bedrag van 14 miljoen euro ten behoeve van hoogstaand tv-drama en documentaires. De brief gaat op korte termijn richting Den Haag, belooft de NPO-woordvoerder. Lees meer

 • Het Mediafonds is de afgelopen jaren van grote waarde geweest. Ook de Nederlandse Publieke Omroep werd overvallen door het kabinetsbesluit om het budget van het Mediafonds te schrappen. Met het afschaffen van het Mediafonds dreigt de productie van artistieke documentaires en hoogwaardig drama en film in gevaar te komen. De Nederlandse Publieke Omroep wil dat nu voorkomen door de rol van het Mediafonds over te nemen. Op dit voorstel dat, ik afgelopen maandag deed, heb ik veel reacties gekregen. Naast instemming en opluchting krijg ik ook de nodige vragen van diverse makers en vertegenwoordigers uit de Film-, drama- en documentairesector. Die vragen probeer ik in deze open brief te beantwoorden. Lees meer

 • Cinekid maakt zich ernstige zorgen over het stopzetten van het de steun door het Mediafonds aan de Nederlandse jeugdproducties. Met het wegvallen van het Mediafonds zal kaalslag plaatsvinden. Het toeleveren en ontsluiten van kwalitatieve Jeugdproducties is één van de focus gebieden in de opdracht van de Publieke Omroep. Kinderen worden in hun emotionele, cognitieve en sociale ontwikkeling rechtstreeks en indringend beïnvloed door media-uitingen. Door de enorme explosie van media en platforms gericht op deze jonge doelgroep is een kwalitatief aanbod vanuit de publieke sector onmisbaar. Het belang daarvan kan niet overschat worden. Lees meer

 • Bezuinigingen op de mediabegroting zouden niet mogen leiden tot verwijten over en weer tussen de getroffen instellingen. Het eerste slachtoffer daarvan is de sector: televisie- en radiomakers, onafhankelijke producenten, liefhebbers van drama en van documentaire in het bijzonder. Om hen hoort het te gaan. Goed overleg over de invulling van de bezuinigingen was in het belang van alle betrokkenen geweest. Afgelopen maandag kondigde de Raad van Bestuur van de NPO echter in grote haast aan alle taken van het Mediafonds te zullen overnemen, mits dit fonds zou ophouden te bestaan. Garanties werden daarbij alleen mondeling gegeven; in een persbericht van de NPO worden geen bedragen genoemd. Lees meer

 • Het mediafonds wordt afgeschaft door de nieuwe regering. En tachtig procent van de documentaires die in Nederland worden gemaakt, putten uit dat fonds. Een besluit met grote gevolgen.... Lees meer

 • 'Een overval' en 'slecht gedrag'. Zo betitelt directeur Hans Maarten van den Brink van het Mediafonds de plotselinge aankondiging van de Publieke Omroep (NPO) de financiering van hoogwaardig drama en de artistieke documentaire vanaf 2017 te willen overnemen. Lees meer

 • De publieke omroep biedt aan om de taak van het bedreigde Mediafonds over te nemen. Het fonds is er niet blij mee. Een koene reddingsactie voor drama en documentaires of een ‘boterzachte’ pr-stunt? Nu het kabinet Rutte II het Mediafonds wil opheffen, belooft de Nederlandse Publieke Omroep (NPO) voortaan zelf 14 miljoen euro extra te reserveren voor tv-series, tv-films en documentaires die te duur zijn voor het normale programmabudget. Lees meer

 • Ik begrijp dat je niet iedere dag Syrië op de voorpagina’s kan zetten, maar gisteren sperde ik mijn ogen wat verder open. Ik tuurde enige tijd naar drie André Hazes-fans op de voorpagina van de Volkskrant. Reden van hun prominente plek: de première van de musical Hij gelooft in mij, zondag in Amsterdam. (...) Lees meer

 • Bezuinigingen op de mediabegroting zouden niet mogen leiden tot verwijten over en weer tussen de getroffen instellingen. Het eerste slachtoffer daarvan is de sector: televisie- en radiomakers, onafhankelijke producenten, liefhebbers van drama en van documentaire in het bijzonder. Om hen hoort het te gaan. Goed overleg over de invulling van de bezuinigingen was in het belang van alle betrokkenen geweest. Afgelopen maandag kondigde de Raad van Bestuur van de NPO echter in grote haast aan alle taken van het Mediafonds te zullen overnemen, mits dit fonds zou ophouden te bestaan. Garanties werden daarbij alleen mondeling gegeven; in een persbericht van de NPO worden geen bedragen genoemd. Lees meer

 • Het einde van het Mediafonds, is niet het einde van drama en documentaire. Die toezegging deed NPO-bestuurslid Shula Rijxman gisteren in een speciale bijeenkomst met vertegenwoordigers van de drama en documentaire-sector. Nu het kabinet het Mediafonds dreigt op te heffen zal de Publieke Omroep de aanvullende financiering van hoogwaardig drama en artistieke documentaire overnemen. Zo wil de publieke omroep Nederlandse documentaires en dramaseries voor het publiek behouden en de sector blijven steunen. Lees meer

 • "Het voornemen om het Mediafonds op te heffen raakt ons direct in onze identiteit als media- en cultuurwetenschappers. Met de oprichting van het Mediafonds destijds werden namelijk voor het eerst de cultuursector en de publieke omroep in kwalitatieve zin op elkaar betrokken. Het Mediafonds heeft die opdracht om verbindingen te leggen tussen media en de cultuursector met en buiten de publieke omroep met verve vervuld en bevestigt wat in de cultuur- en mediasector al langer zichtbaar is, namelijk dat juist die verbindingen de basis leggen voor noodzakelijke innovatie." Lees meer

 • De Publieke Omroep (NPO) neemt de financiële rol van het op te heffen Mediafonds over. Dat betekent dat het aanbod van hoogwaardige tv-series en documentaires zoveel mogelijk gelijk zal blijven. Het geld dat hiervoor vrij moet worden gemaakt, gaat wel ten koste van andere genres bij de omroep, zoals amusement. Lees meer

 • De verbijstering is des te groter omdat het Mediafonds lijkt te beantwoorden aan ongeveer alles wat beide regeringspartijen in hun programma’s prediken. De liberalen maken zich al jaren hard voor de afslanking van de publieke omroep, met als leidende gedachte dat de overheid zich alleen zou moeten bezighouden met kwesties en zaken waarin de markt tekortschiet en die tegelijk vanuit publiek perspectief van belang worden geacht. Lees meer

 • ‘Met steun van het Mediafonds’, zeggen de titels van de film. Hij heet 'Het offer' en is deze avond ook op tv, maar de zaal in theater De Balie in Amsterdam zit vol. Het offer varieert op de geschiedenis van Joran van der Sloot en zijn vader, een jurist. Een jongen vermoordt een meisje. Wat doet de vader? Verraadt hij zijn zoon, of verraadt hij zijn geloof in de rechtsstaat? Filmmaker Jaap van Heusden verdiepte het verhaal door het te laten rijmen op dat Bijbelse akkefietje van Abraham. Wat heb je liever? Je kind of je geloof? Lees meer

 • De formulering in het regeerakkoord is tamelijk omfloerst: ‘Het eerder aangekondigde Mediafonds wordt heroverwogen’, valt er te lezen . Wat daarmee wordt bedoeld, blijkt pas uit het vervolg: ‘Alleen het Stimuleringsfonds voor de Pers blijft bestaan. Dit levert een besparing op van 16 mln.’ ‘Heroverwegen’ is kennelijk Haags jargon voor ‘opheffen’. Als dat inderdaad gebeurt, „kan er geen documentaire meer worden gemaakt”, zei Omroep Max-directeur Jan Slagter vorige week bij Pauw en Witteman. Hij verweerde zich daar fel tegen de nieuwe bezuinigingen op de publieke omroep. next.checkt bekijkt of opheffing van het fonds inderdaad het einde van de Nederlandse documentaire inluidt. Lees meer

 • Een onzekere toekomst voor Nederlands tvdrama, documentaires, films en kinderseries. De financiële steun van het Mediafonds verdwijnt. "Deze onbegrijpelijke beslissing valt net in de hoogconjunctuur van het Nederlands tv-drama”, zegt scenarist Frank Ketelaar over het aangekondigde einde van het Mediafonds. Lees meer

 • Mijn bedoeling was te schrijven over 900 Dagen van Jessica Gorter. Indrukwekkende film over het beleg van Leningrad (1941-1944). ‘Beste Nederlandse documentaire’ op het Idfa 2011, binnenkort bij de Ikon. Passend in een rubriek die zich als onderdeel van de ‘Kroniek van kunst en cultuur’, vooral met ‘kwaliteitstelevisie’ bezighoudt. Lees meer

 • Hierbij willen wij onze grote verbazing en zorg uitspreken over de plannen het Mediafonds per 2017 op te heffen.<br />Allereerst zijn wij verbaasd over de plotselinge verandering in het voorgenomen beleid. Was er voor kort sprake van een fusie tussen het Stimuleringsfonds van de Pers en het Mediafonds, nu echter vernemen wij dat deze zonder onderbouwing van de baan is. Gekozen wordt het Stimuleringsfonds voor de Pers in stand te houden en het Mediafonds effectief geheel op te heffen. Lees meer

 • Met grote ongerustheid hebben wij kennis genomen van het (impliciete) voornemen in het regeerakkoord om het Mediafonds - Stimuleringsfonds Nederlandse Culturele Mediaproducties - op te heffen. Het Mediafonds speelt een cruciale rol in de productie van documentaires, drama en nieuwe media producties. Wanneer de subsidie voor dit fonds komt te vervallen zou dit een enorme klap zijn voor de Nederlandse culturele sector en de creatieve industrie. Bovendien zou dit een verarming betekenen van het audiovisuele cultuurerfgoed en een miskenning van de rol die Nederlandse culturele mediaproducties spelen in de beeldvorming van Nederland in binnen- en buitenland. (...) Lees meer

 • Als het regeerakkoord ongewijzigd wordt doorgevoerd, betekent dit niet alleen dat meer dan de helft van de drama- en documentaireproducties niet meer gemaakt kunnen worden, maar ook dat de kwaliteit wordt uitgehold. Dat stellen de eindredacteuren documentaire en drama van de publieke omroepen. Het schrappen van het Mediafonds, de korting op het Filmfonds en de extra bezuinigingen op de Publieke Omroep zorgen niet alleen voor een verschraling van het aanbod op televisie, maar gaan ook ten koste van de reflectie op onze cultuur en samenleving. De Publieke Omroep kan deze belangrijke taak niet meer volwaardig waarmaken. Lees meer

 • Voor het formatiecongres zijn door verschillende afdelingen en PvdA-netwerken tientallen moties ingediend. Hiervan zijn er twintig per stemming aangenomen tijdens het congres. 28. Mediafonds (Amsterdam West) Overwegende dat: Nederland een toonaangevende rol heeft aangaande documentaires; Deze tak een bron is van (schone) werkgelegenheid; In het concept regeerakkoord het voornemen staat de oprichting van het Mediafonds te heroverwegen (á 16 miljoen); Dit Fonds een belangrijke pijler is van deze sector; Indien dit door zou gaan werkeloosheid ontstaat en verlies van intellectueel kapitaal; Inmiddels bekend is dat de positieve economische effecten van publieke uitgaven groter zijn dan door economen is aangenomen; Inmiddels ook het IMF erkent dat overheidsbezuinigingen de recessie versterken in plaats van tegengaan1; Spreekt uit: Dat het ongewenst en oneconomisch is voor een beperkt bedrag een sector van werkgelegenheid in Nederland in haar bestaan te bedreigen; Verzoekt de fractie: Bij het 'heroverwegen [van] het eerder aangekondigde mediafonds.' (blz. 20) het belang van de audio-visuele producties en daarmee gepaard gaande werkgelegenheid in ogenschouw te nemen En gaat over tot de orde van de dag. Lees meer

 • HILVERSUM - Meer dan de helft van de drama- en documentaireproducties bij de publieke omroep zal gaan verdwijnen. Foto: ANP Dat is een gevolg van het regeerakkoord, stellen de eindredacteuren documentaire en drama van de publieke omroepen dinsdag. Prijswinnende en populaire producties zoals A'dam-E.V.A., Annie M.G., Overspel en Bellicher kunnen niet meer gemaakt worden, aldus de eindredacteuren in een gezamenlijke verklaring. Drama en documentaire hebben volgens de eindredacteuren te lijden onder de extra bezuinigingen op de publieke omroep en de korting op het Filmfonds. Mediafonds Ook het schrappen van het Mediafonds, een organisatie die subsidies verstrekt voor producties van de publieke landelijke en regionale omroep, zal volgens de eindredacteuren gevolgen hebben. Het opheffen van het Mediafonds betekent alleen al voor documentaires een aderlating van zo'n 8 miljoen euro per jaar. Lees meer

 • Het kabinet Rutte II “heroverweegt het eerder aangekondigde mediafonds. Het Stimuleringsfonds voor de Pers blijft bestaan.” Het is een verrassend detail in het coalitieakkoord van PVDA en VVD. Het vorige kabinet had immers besloten dat de beide fondsen zouden moeten fuseren. Wat betekenen de plannen van Rutte II voor de media? Martijn de Waal (bestuurslid van het Mediafonds) pleit voor het doorzetten van de fusie tussen het Mediafonds en het Stimuleringsfonds voor de Pers. Lees meer

 • Meer dan de helft van de drama- en documentaireproducties bij de publieke omroep zal gaan verdwijnen. Dat is een gevolg van het regeerakkoord, stellen de eindredacteuren documentaire en drama van de publieke omroepen dinsdag. Prijswinnende en populaire producties zoals A'dam-E.V.A., Annie M.G., Overspel en Bellicher kunnen niet meer gemaakt worden, aldus de eindredacteuren in een gezamenlijke verklaring. Lees meer

 • Veel Nederlandse film- en documentairemakers zijn verontwaardigd over het voornemen het Mediafonds op te heffen. Met ludieke protestfilmpjes laten zij zien hoe divers het aanbod is, dat mogelijk wordt gemaakt door het fonds. Deze filmpjes zijn te vinden op YouTube en Vimeo (zoek op 'Mediafonds'). Onder meer de Telegraaf besteedde aandacht aan deze actie. Lees meer

 • Hans Maarten van den Brink is directeur van het Mediafonds, dat volgens het regeerakkoord wordt wegbezuinigd. Was het besluit een verrassing voor u? “Een volslagen verrassing. Voor iedereen.” Hoe is dat mogelijk? “Dat moet u eigenlijk vragen aan de onderhandelaars van het regeerakkoord. In het programmavan de VVD staat dat de partij een smallere publieke omroep wil, maar één die wel aandacht besteedt aan kunst en cultuur. Dan klinkt deze bezuiniging niet logisch.” Lees meer

 • I got another call this week from friends in Washington DC working at a renowned journalism college asking what’s about to happen in Dutch public broadcasting? There was a lot of talk in June 2011 when the previous Dutch cabinet issued a 39 page letter to parliament explaining its plans for drastic changes to Dutch public broadcasting, regional, national and international. Time for an update. Lees meer

 • Bestuur en directie van het Nederlands Film Festival [NFF] hebben met grote zorg kennis genomen van de voornemens in het regeerakkoord inzake Kunst, Cultuur en Media. De voorgenomen maatregelen treffen de film- en televisiesector opnieuw hard met desastreuze gevolgen voor het culturele film en media-aanbod. Wij vragen ons oprecht af of het nieuwe kabinet zich dit realiseert. Lees meer

 • Het is onterecht en ondoordacht dat het nieuwe kabinet opnieuw 100 miljoen euro gaat bezuinigen op de publieke omroep. Daarmee moet meer dan waar ook ingeleverd worden. In totaal wordt een derde van de mediabegroting weggesneden zonder enige politieke notie van de rol die publieke omroep zou moeten spelen in de inmiddels volstrekt vercommercialiseerde informatiemaatschappij. Lees meer

 • "Als wordt uitgevoerd wat nu in het regeerakkoord staat, dan zal het Mediafonds uiterlijk januari 2017 ophouden te bestaan. Het Mediafonds tast intussen in het duister over de reden. Het fonds roept op tot een tweede 'heroverweging' en dat woord is niet toevallig gekozen want in het regeerakkoord staat nog heel eufemistisch dat de positie van het fonds wordt heroverwogen. Dat klinkt heel hoopvol 'heroverwegen', maar dat is het niet." (item start 9'58) Lees meer

 • The new government is pulling the plug on the Media Fund, and I am really pissed off. It has nothing to do with &ME, but it has a lot to do with my other work and the work of my friends, and with the integrity of television production in the Netherlands. It is a cultural fund worth 16 million euros per year, which offers extra finance to programming of cultural importance, and just about every award-winning Dutch television documentary or drama you can name has benefited from Media Fund financing. There is no way, for example, that A’DAM-E.V.A. could have been completed without it. That extra funding gave me the opportunity to find new ways of telling my story, and not just having to rely upon ways I already knew. Lees meer

 • Subsidie voor kunstzinnige tv-producties vervalt Het Mediafonds, dat artistieke tv-programma's ondersteunt, wordt opgeheven. Dat wordt bevestigd door bronnen binnen de nieuwe coalitie. In het regeerakkoord van PvdA en VVD wordt niet expliciet gesproken over opheffing. Wel staat er dat de geplande fusie tussen het Mediafonds en het Stimuleringsfonds voor de Pers wordt 'heroverwogen', en dat dit een besparing oplevert van 16 miljoen euro. Dit bedrag komt overeen met het jaarlijkse budget van het Mediafonds. Lees meer

 • De publieke omroep ligt in het nieuwe regeerakkoord weer eens onder vuur. NIet alleen dreigt er nog eens 100 miljoen te worden bezuinigd, ook het Mediafonds (voorheen Stimuleringsfonds Nederlandse Culturele Omroepproducties) loopt kans te verdwijnen. En juist dat fonds diende als een soort waarborg tegen vervlakking en denken in louter kijkcijfers. Lees meer