Go to page content

Om het joodse kind

Documentaire van 60' gebaseerd op het gelijknamige boek van Elma Verhey. Na de Tweede Wereldoorlog werd beslist wat er met de ruim vierduizend joodse kinderen moest gebeuren die tijdens de oorlog waren ondergedoken of de concentratiekampen hadden overleefd. In verreweg de meeste gevallen waren de ouders of de naaste familieleden van deze kinderen omgekomen. De film wil een beeld geven van de leefwereld van de joodse weeskinderen nu. Wat is het effect geweest op deze kinderen van de houding van de Nederlandse overheid en de instanties in 1945 die vonden dat het maar beter was dat de joodse kinderen bij hun onderduikouders bleven: de joodse identiteit had immers alleen maar ellende gebracht. De joodse gemeenschap werd in die tijd geen zeggenschap hierover gegeven. NB: Onder de titel "Onverwerkt verleden" is indertijd ontwikkelingssubsidie aangevraagd en verleend aan Willy Lindwer over hetzelfde onderwerp (91218-o. Letter of intent: TROS).