Go to page content

Jaarverslag 2013

Het jaarverslag 2013 van het Mediafonds staat online. In het verslag staat een overzicht van verleende subsidies en van activiteiten in het kader van het stimuleringsbeleid van het fonds.

jaarverslag 2013 - front cover
Extra aandacht is er voor het 25-jarig jubileum dat in 2013 werd gevierd met onder meer een lezing van internetcriticus Evgeny Morozov. In het jaarverslag is ook een samenvatting opgenomen van De Verkenners, een reeks debatten over de toekomst van de media, in 2013 georganiseerd door De Balie en het Mediafonds.

Het Mediafonds bevordert actief de samenwerking tussen media-makers, kunstenaars en kunstinstellingen met heel verschillende achtergronden. In een beeldkatern presenteren wij dertien projecten die zijn voortgekomen uit inspirerende samenwerkingsverbanden.
 
Lees het jaarverslag online of download het jaarverslag 2013.

Het jaarverslag is vormgegeven door Mannschaft
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het fonds: 020-623 39 01 of info@mediafonds.nl.

Lees meer