Go to page content

Jaarverslag 2015

Het jaarverslag 2015 van het Mediafonds staat online. Het bevat een overzicht van verleende subsidies en activiteiten van het fonds in 2015. Jacob Kohnstamm, voorzitter van het bestuur van het Mediafonds, verzorgde een korte inleiding.

cover Mediafonds jaarverslag 2015
Onder Bijzondere regelingen vindt u de toekenningen gedaan in het kader van Transmedia non-fictie, Start©, LEF, Open Woorden, Gamefonds, TAX videoclipfonds en Sandberg@Mediafonds. Dit zijn tijdelijke regelingen die gericht zijn op vernieuwing binnen de verschillende genres. Het jaarverslag besluit met de ruim 75 prijzen die werden gewonnen in binnen- en buitenland.

Het jaarverslag is vormgegeven door Céline Wouters. Voor de cover van het jaarverslag is gekozen voor beeld van het gelauwerde online transmediaproject Refugee Republic van Jan Rothuizen, Martijn van Tol, Dirk-Jan Visser en Aart Jan van der Linden. 

Download het jaarverslag 2015.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het fonds: 020-623 39 01 of info@mediafonds.nl.

Lees meer