Go to page content

Jaarverslag 2014

Het jaarverslag 2014 van het Mediafonds staat online. Het bevat een overzicht van verleende subsidies en activiteiten van het fonds in 2014. Onder Bijzondere regelingen vindt u onder meer de toekenningen gedaan in het kader van Start© en LEF, tijdelijke regelingen die gericht zijn op vernieuwing binnen respectievelijk televisiedrama en -documentaire.

Jacob Kohnstamm, voorzitter van het bestuur van het Mediafonds, verzorgde een korte inleiding. Het jaarverslag besluit met de mooie lijst van bekroonde programma's.

cover Mediafonds jaarverslag 2014
 
Lees het jaarverslag 2014 online of download het jaarverslag 2014.

Het jaarverslag is vormgegeven door Mannschaft
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het fonds: 020-623 39 01 of info@mediafonds.nl.

Lees meer