Go to page content

ANBI

Het Mediafonds is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en staat geregistreerd bij de belastingdienst onder nr 8635912. 

Het beloningsbeleid is daarop aangepast. Bij de salariëring wordt het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren (BBRA) gevolgd.