Go to page content

Inleiders en voorzitters

Het fonds organiseert op regelmatige basis evaluatiebijeenkomsten waar met makers, omroepen, producenten, fondsadviseurs en stafmedewerkers een groot deel van de gesubsidieerde en gerealiseerde producties wordt besproken en de door het fonds gehanteerde kwaliteitscriteria onder de loep worden genomen.

John Appel
Henk Bitter
Fien Bloemen
Tessa Boerman
Martine Brinkhuis
Erik de Bruyn
Henk Burger
Catherine van Campen
Willem Capteyn
Ernestine Comvalius
Claire van Daal
Cees van Ede
Mirjam Gilissen
Aleid Hamel
Rita Horst
Marijn van der Jagt
Stine Jensen
Gawie Keyser
Walter van der Kooi
Peter Lataster
Ditteke Mensink
Peter Mertens
Jenny Mijnhijmer
Edzard Mik
Patrick van Mil
Bertien Minco
Raymond Reijmers
Willem Rodenhuis
Bart Rutten
Digna Sinke
Ineke Smits
Dick Tuinder
Frank van Vree
Oeds Westerhof
Signe Zeilich-Jensen