Go to page content

Open Woorden

Let op: aanvragen in het kader van Open Woorden kunnen tot en met 30 juni 2016 worden ingediend.


Over Open Woorden

Het audioplatform Woord.nl is bedoeld voor gebruikers: van betrokken luisteraars en liefhebbers, tot makers die zowel putten uit als bijdragen logo Woord.nl aan het platform. Dat kan o.a. door de ‘Open Woorden’ regeling. Deze regeling daagt onafhankelijke makers uit om in korte tijd tot verrassende en kwalitatief goede audioproducties te komen. Dat kan bijvoorbeeld een gelaagde non-fictie vertelling zijn, een kort docu-drama, een vorm van poëzie of een nieuw format voor interview of hoorspel. Met de ‘Open Woorden’ regeling wil het Mediafonds op kleine schaal experimenteren met het financieren van geluidsrijke audioproducties (eventueel versterkt met beeld) en een begroting van maximaal € 8.000 voor de realisatie van de de audioproductie.

Voor ‘Open Woorden’ is per jaar een bedrag van € 100.000 beschikbaar. Het Mediafonds besluit binnen drie weken na indiening over toe- en afwijzing na eventuele consultering van derden. Het besluit wordt per e-mail medegedeeld. Het eindproduct wordt volgens de in het contract gedefinieerde technische specificaties eerst aan het audioplatform Woord.nl aangeboden. De redactie van dat platform neemt binnen twee weken een besluit over publicatie. Bij acceptatie zal de productie binnen een maand op woord.nl gepubliceerd worden. Woord.nl heeft na eerste publicatie twee weken exclusiviteit. Wenst de redactie van Woord.nl geen gebruik te maken van de content, dan moet de aanvrager het werk binnen een maand onder een open content licentie (bijvoorbeeld Creative Commons) publiceren op een publiek toegankelijk distributiekanaal.

De subsidie wordt verleend onder de algemene voorwaarden van het Mediafonds

Criteria
- Audioproductie van onafhankelijke maker(s) met een maatschappelijke of culturele urgentie.
- De artistieke kwaliteit en de originaliteit van het project moeten duidelijk aantoonbaar zijn.
- Het project levert een duidelijk omschreven audioproductie op binnen een planning van maximaal vier maanden.
- Productie is technisch en financieel realistisch en kent billijke vergoedingen.
- De productie is overwegend van NL origine.
- Bij de aanvraag committeert aanvrager zich volgens open content principes te produceren. 

Checklist
De aanvraag dient in ieder geval de volgende onderdelen te bevatten.
- Projectplan
- Achtergrond onderwerp en motivatie makers
- Verhaallijn/scenario
- Geluidsvormgeving
- Toelichting op toegevoegde waarde voor audioplatform woord.nl
- Planning
- Begroting
- Overzicht team
- Communicatie en distributieplan met of zonder publicatie op woord.nl
- CV.’s
- Overzicht eerdere projecten
- Overzicht vergelijkbare projecten
- Uittreksel KvK

Lees meer