Go to page content
  • Na 28 jaar heeft het Mediafonds zijn activiteiten beëindigd. De archieven zijn overgedragen aan het Nationaal Archief. Daarnaast zijn binnenkort bij Beeld en Geluid veel documenten en andere materialen te vinden die samen een goed beeld geven van de betekenis die het Mediafonds heeft gehad voor de mediasector, de publieke omroep in het bijzonder. Bij Beeld en Geluid zijn ook gesubsidieerde programma's opgeslagen. Lees meer