Go to page content
  • Jaarverslag 2016

    24/08/2017

    Op 31 december 2016 heeft het Mediafonds zijn reguliere activiteiten beëindigd. Alleen al om die reden is 2016 een exceptioneel jaar in de 28-jarige historie van het fonds. Lees meer

  • Na 28 jaar heeft het Mediafonds zijn activiteiten beëindigd. De archieven zijn overgedragen aan het Nationaal Archief. Daarnaast zijn binnenkort bij Beeld en Geluid veel documenten en andere materialen te vinden die samen een goed beeld geven van de betekenis die het Mediafonds heeft gehad voor de mediasector, de publieke omroep in het bijzonder. Bij Beeld en Geluid zijn ook gesubsidieerde programma's opgeslagen. Lees meer