Go to page content
  • Uit nieuwsgierigheid naar de interactiemogelijkheden tussen literatuur en games, schreven het Nederlands Letterenfonds en het Gamefonds eind april de Open Oproep Literaire Games uit. Auteurs en gameontwikkelaars konden binnen deze Open Oproep een voorstel indienen voor de gezamenlijke ontwikkeling van een literaire spelervaring. Lees meer

  • Wij zijn volop bezig met voorbereidingen voor 2016. De regelingen met bijbehorende budgetten worden in meerderheid in september vastgesteld en bekendgemaakt. In verband met de aangekondigde beëindiging van de financiering van het fonds per 1 januari 2017 zijn wij in gesprek met het ministerie van OCW, de NPO en met andere fondsen. Lees meer

  • Het budget dat het Mediafonds voor 2015 beschikbaar heeft voor de productie van jeugdprogramma’s en kunstdocumentaire is volledig besteed; het budget voor de productie van algemeen drama is nagenoeg uitgeput. Het is mogelijk dat in de vergadering van 14 december 2015 een of meer projecten alsnog kunnen worden gesubsidieerd door vrijval van budget, bijvoorbeeld omdat andere projecten geen doorgang vonden. Lees meer

  • De 29ste editie van het Cinekid festival opent op 15 oktober met de vertoning van Nu of Nooit!, een stimuleringsproject van het Mediafonds en Zapp voor cultureel divers jeugddrama voor de doelgroep 8-12 jaar. Het zijn toegankelijke, filmische verhalen van 25’ die geworteld zijn in de hedendaagse, multiculturele samenleving. Lees meer