Go to page content
  • Bijdrage voor ondersteuning van non-fictie transmedia producties Lees meer

  • In 2013 ontvingen onderstaande zes projecten een bijdrage voor een Transmedia productie. Lees meer

  • Start© is een voorlopig eenmalige stimuleringsregeling van het Mediafonds voor scenaristen voor 2014/2015. Scenaristen kunnen op elk moment op individuele basis ontwikkelingsgeld aanvragen voor nieuwe, onderscheidende en originele fictieprojecten van artistiek hoogwaardige kwaliteit. De regeling is bedoeld voor projecten die door hun aard en andersoortige aanpak binnen de reguliere aanvraagprocedures niet gehonoreerd kunnen worden. Zowel voor single plays als korte dramaseries kan subsidie worden verkregen voor het uitwerken van een treatment of scenario. Een aanvraag mag maar een keer worden ingediend. Lees meer

  • In verband met budgettaire beperkingen verleent het Mediafonds niet langer subsidie voor de productie van lange series (in totaal 300 minuten of langer), maar wél voor de ontwikkeling daarvan. Lees meer

  • Begin juni begint een nieuwe editie van de IDFA-Mediafonds Workshop 2014. In deze jaarlijkse workshop van IDFA en Mediafonds ontwikkelen de deelnemers een filmplan in tekst en beeld voor een documentaire van 40-60 minuten. Het is traditie om deze documentaires tijdens IDFA op het grote doek te vertonen. Elk jaar ontvangt de maker van het beste plan uit de workshop de Mediafondsprijs Documentaire, 125.000 euro, waarmee het plan kan worden gerealiseerd. Lees meer