Go to page content
  • Uit 46 ingediende projecten voor Nu of Nooit! 2 zijn door het Mediafonds en de betrokken omroepen zes jeugdfilms geselecteerd voor ontwikkelingssubsidie. Bij de selectie is gekeken naar de kracht en originaliteit van de verhalen, het vertelperspectief en de originaliteit van de vertelwijze, culturele diversiteit, de doelgroep en de diversiteit in stijl en inhoud binnen het palet. Lees meer

  • Van januari tot en met mei 2013 organiseren het Sandberg Instituut en het Mediafonds een nieuwe editie van de Sandberg@Mediafonds masterclass, ditmaal in samenwerking met de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht, de Vereniging van Onderzoeksjournalisten en What Design Can Do. Thema is Liquid Journalism - The medium and the message of non-linear narratives. Lees meer

  • De donkere dagen voor kerst goed benutten? Saaie feestdagen in het vooruitzicht? Of gewoon een goed voornemen voor 2013? Schrijf (de laatste versie van) je script en stuur het op naar het Schrijfpaleis. Het Schrijfpaleis biedt je de mogelijkheid om je script te presenteren aan geïnteresseerd publiek om zo te zien wat wel en niet werkt. Lees meer

  • De motie van Jasper van Dijk (SP) over het Mediafonds is aangehouden. In de motie pleit de SP voor het betrekken van het Mediafonds bij de toekomstverkenning voor het publieke mediabestel. Lees meer