Go to page content

Het Mediafonds en het Fonds Podiumkunsten organiseren in samenwerking met de NTR en Cinedans voor de vierde keer het crossdisciplinaire dansfilmproject Point Taken. De vierde editie bestaat uit vier korte dansfilms van circa acht minuten. Choreografen en filmers kunnen gezamenlijk met een eigen producent een aanvraag indienen voor een korte en eigenzinnige dansfilm.

De dansfilms met elk een productiebudget van ca. € 90.000 zullen in de periode juli 2013 – februari 2014 gerealiseerd worden. De vier films gaan in maart 2014 tijdens Cinedans in première, gevolgd door een televisie-uitzending door de NTR.

Point Taken 3: Harvest

foto: Point Taken 3 - Harvest (Aitana Cordero Vico, Chaja Hertog en Nir Nadler)

 

Als u mee wilt doen aan dit project gelden o.a. de volgende voorwaarden:

.  de choreograaf en cineast werken vanaf het eerste moment samen aan het filmscenario;
.  de dansfilm mag niet gebaseerd zijn op een bestaande dansvoorstelling;
.  de aanvraag is een gezamenlijke aanvraag van choreograaf en cineast i.s.m. een producent met aanwijsbare ervaring met korte film;
.  de choreograaf heeft ten minste twee jaar professionele ervaring en de filmmaker heeft ten minste twee films op zijn naam staan. Dit hoeven geen dansfilms te zijn;
.  de choreograaf en cineast wonen en werken in Nederland;
.  de aanvraag wordt digitaal ingediend en voldoet aan de richtlijnen Point Taken 4  die zijn te downloaden op de website van het Mediafonds en het Fonds Podiumkunsten.

Uw plan kunt u tot uiterlijk 23 mei digitaal indienen bij het Mediafonds.

INDIENING

a. Het aanvraagformulier dient in de week voorafgaand aan de indiendatum, maar uiterlijk op de dag voorafgaand aan de indiendatum, te worden ingevuld en verzonden naar aanvragen@mediafonds.nl.

b. De aanvrager ontvangt binnen een werkdag per e-mail gegevens om de aanvraag veilig te kunnen uploaden naar de server van het Mediafonds. 

c. De digitale aanvraag dient uiterlijk op de indiendatum om 16.00 uur in één PDF-bestand (één bestand, inclusief alle bijlagen en exclusief viewingmateriaal) door het Mediafonds te zijn ontvangen.

d. Het PDF bestand dient geen documentbeperkingen (afdrukken, kopiëren inhoud, et cetera) te bevatten.

e. Op uiterlijk de indiendatum om 17.00 uur moet een ondertekend papieren exemplaar van het aanvraagformulier ten kantore van het Mediafonds, Herengracht 609, 1017 CE Amsterdam zijn ontvangen, samen met het viewingmateriaal.

f. Aanvragers die dit wensen kunnen tevens (naast de als één PDF ingediende aanvraag) de aanvraag of delen daarvan op de indiendatum in negenvoud in hardcopy inleveren. De adviseurs zullen in dat geval naast de digitale versie ook (dat deel van) de aanvraag in hardcopy ter beoordeling krijgen voorgelegd.

g. Na ontvangst van de complete aanvraag stuurt het fonds een bevestiging daarvan per e-mail.

 

Op dinsdag 18 juni vinden oriënterende gesprekken plaats met een aantal daartoe uitgenodigde makers. De makers die hiervoor worden uitgenodigd krijgen kort daarvoor bericht. De definitieve uitslag volgt in de daaropvolgende week.

Voor overige informatie over Point Taken 4:   

Miryam van Lier, Mediafonds
miryam.van.lier@mediafonds.nl
T: 020-623 39 01

Ron Visser, Fonds Podiumkunsten
r.visser@fondspodiumkunsten.nl
T: 070-707 27 30

Dit jaar bestond er de mogelijkheid om, voorafgaand aan de deadline voor indiening, feedback van onafhankelijke professionals te krijgen op plannen. Deze experts maken geen deel uit van de adviescommissie en hun advies is niet bindend. Op 9 maart vonden tijdens Cinedans in EYE de feedbackgesprekken plaats. Op 9 maart waren eveneens in EYE de vijf films te zien die in het kader van Point Taken 3 zijn gemaakt. Hieronder vindt u bij 'Lees meer' een aantal voorbeeldplannen.

Lees meer

download Aanvraagformulier Point Taken 4