Go to page content

Dit is het laatste jaar dat het Mediafonds culturele mediaproducties kan subsidiëren.

mediafonds m blauw Als gevolg van bezuinigingen op de omroep wordt de financiering van het Mediafonds naar alle waarschijnlijkheid stopgezet per 1 januari 2017. Wat betekent dit voor de komende periode?

Het aanvragen van subsidie

1 juli 2016 is de laatste dag waarop subsidie-aanvragen bij het Mediafonds in de reguliere procedure kunnen worden ingediend. Voor deze laatste ronde dienen aanvragen uiterlijk op 23 juni te worden aangemeld via info@mediafonds.nl.

Van belang is dat het Mediafonds geen subsidie meer verleent aan projecten die niet in 2016 kunnen worden opgeleverd, tenzij het gaat om projecten van de publieke omroep die dus door de omroep worden ingediend. Projecten van de omroep dienen in elk geval vóór 1 januari 2017 aantoonbaar te zijn aangevangen. Zie mediafonds.nl/aanvragen.


This is Media

In oktober 2016 organiseert het Mediafonds This is Mediade Kunst van het Maken, een eendaags festival waar de kunst van het maken centraal staat. Hiermee brengen we een ode aan onafhankelijke mediaproducties, aan inspiratie en aan experiment en vieren we 28 jaar Mediafonds.

Het festivalprogramma wordt samengesteld door makers uit verschillende disciplines. Hun drijfveren en creatieve keuzes zijn het uitgangspunt. Via de This is Media-site kun je de making-of van het festival volgen. Ook vind je onder Best of producties die media- en opiniemakers door de jaren heen het meest zijn bijgebleven. Wij vullen deze selectie aan met favorieten uit onze omvangrijke collectie. Zie mediafonds.nl/thisismedia.


------------------------------------------------------------

Vanaf 2017

NPO Fonds
De NPO is van plan de volgende regelingen vanaf 2017 op te nemen in het NPO Fonds:
Ontwikkeling en productie van documentaires en dramaprojecten, waaronder jeugd en animatie. Talentontwikkeling in het kader van Deltaplan Talent c.q. Oversteek, One Night Stand en Kort! (i.s.m. het Filmfonds), de IDFA-Mediafonds Workshop, de Kids & Docs Workshop, Nu of Nooit! (i.s.m. Filmfonds), (de opvolger van) Fluiten in het donker–radiodrama, radiodocumentaires en Teledoc Campus (i.s.m. het Filmfonds). Aanvragen voor interactieve documentaires kunnen als onderdeel van een integrale aanvraag voor een documentaire-project eveneens worden aangevraagd. Voor actuele informatie over werkwijze en beleid van dit fonds verwijzen wij u naar de site van het nieuwe fonds. Zie npo-fonds.

Nederlands Filmfonds
Het Nederlands Filmfonds is voornemens de volgende regelingen in principe en in nader te bepalen vorm voort te zetten: Talentontwikkeling in het kader van Deltaplan Talent c.q. Oversteek, One Night Stand en Kort! (i.s.m. de NPO), Nu of Nooit! (i.s.m. de NPO), Teledoc Campus (i.s.m. de NPO), de Transmedia-regeling (i.s.m. het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie) en het TAX-videoclipfonds. Zie filmfonds.nl.

Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie is voornemens de Transmedia-regeling (i.s.m. het Filmfonds) en het Gamefonds in principe en in nader te bepalen vorm voort te zetten. Zie stimuleringsfonds.nl.

Lees meer