Go to page content

1 juli 2016 is de laatste dag waarop subsidie-aanvragen bij het Mediafonds in de reguliere procedure kunnen worden ingediend. Aanvragen dienen daaraan voorafgaand uiterlijk op 23 juni per e-mail te worden aangemeld. 

mediafonds m blauw In deze laatste ronde kunnen voor alle categorieën projecten worden ingediend. Het bestuur zal op 12 september besluiten of subsidie voor een aanvraag wordt toegekend. Mocht er binnen een categorie onvoldoende budget beschikbaar zijn om alle aanvragen waarover een positief advies is uitgebracht te subsidiëren, dan zal tevens op grond van te verwachten artistieke kwaliteit een rangschikking worden gemaakt. Aanvragen voor de laatste indienronde kunnen tot uiterlijk 23 juni worden aangemeld via info@mediafonds.nl.

Lees meer