Go to page content

Het fonds

Het Mediafonds stimuleert de totstandkoming van cultureel media-aanbod via radio, televisie en internet van de landelijke en regionale publieke media-instellingen. Het fonds verstrekt productiesubsidies en maakt de ontwikkeling mogelijk van veelbelovende programmaconcepten. Naast de beoordeling van ingediende subsidieverzoeken, organiseert het Mediafonds activiteiten die gericht zijn op talentontwikkeling en kwaliteitsbevordering, zoals evaluaties, workshops, debatten, conferenties en masterclasses.

Doelstelling
De doelstelling van het Mediafonds is de ontwikkeling en productie te bevorderen van culturele dramaproducties, documentaires, kinderprogramma’s en e-cultuurprojecten van de publieke landelijke en regionale omroep.

Projectsubsidiëring
Het fonds doet dat enerzijds door het verstrekken van subsidies voor specifieke programmavoorstellen van omroepen of van particulieren die steun van een omroep hebben. Dit gebeurt middels een afgewogen adviseringssysteem: de projectsubsidiëring. Het gaat hierbij om bijzondere culturele programma's, die in overwegende mate van Nederlandse origine zijn, en die een hoogwaardig artistiek gehalte hebben. In 2013 is ruim 16 miljoen euro aan subsidies verstrekt.
Lees meer > Aanvragen

Stimuleringsbeleid
Anderzijds wordt de doelstelling nagestreefd door het organiseren van activiteiten die de kwaliteitsverbetering van de culturele programmering in het algemeen op het oog hebben: het stimuleringsbeleid. Voorbeelden van activiteiten zijn het (mede)organiseren van masterclasses, workshops en conferenties, het evalueren van gemaakte programma’s en het verstrekken van prijzen. Sommige van deze activiteiten zijn inmiddels een traditie geworden, zoals Sandberg@Mediafonds, een masterclass voor programmamakers en interactieve ontwerpers die wordt georganiseerd in samenwerking met het Sandberg Instituut. Andere initiatieven zijn een reactie op incidentele problemen in de programmering van de omroep. Voor het stimuleren van talentvolle programmamakers en verantwoordelijken voor de programmering van de publieke omroep wil het Stimuleringsfonds een omgeving creëren waarin artistiek hoogwaardige culturele programma’s goed tot hun recht komen.
Lees meer > Stimuleringsbeleid
Lees meer > Activiteiten