Go to page content

F.A.Q.

1. Algemeen
2. Aanvragen / Toekenningen
3. Over het Mediafonds
4. Communicatie en publiciteit

1. Algemeen

1. Een afspraak maken of wijziging doorgeven
Voor persoonlijk contact of het maken van een afspraak kunt u bellen naar het fonds: 020-623 3901. Wilt u een wijziging doorgeven? Dan kunt u uw nieuwe gegevens mailen.

2. Ik wil me graag abonneren op uw blad 609, hoe doe ik dat?
Voor een abonnement mailt u uw adresgegevens naar 609@mediafonds.nl onder vermelding van 'abonnement 609'.

3. Ik wil me graag abonneren op uw nieuwsbrief, hoe doe ik dat?
Om u aan te melden voor de nieuwsbrief, gaat u naar de nieuwsbriefpagina. Onderaan de nieuwsbriefpagina vindt u een aanmeldformulier.

4. Welke activiteiten organiseert het fonds?
In de ‘Etalage’ van het fonds vindt u een overzicht van activiteiten die het fonds georganiseert. In ‘Nieuws’ worden nieuwe activiteiten aangekondigd.

5. Kan ik publicaties van het fonds downloaden?
Publicaties, zoals de 609 en jaarverslagen, vindt u onder Etalage > Publicaties.

6. Ik doe onderzoek. Hoe kan het fonds mij helpen?
Heeft u vragen voor het fonds naar aanleiding van een onderzoek? Bekijkt u dan eerst onze uitgebreide website. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u ons mailen.

7. Heeft u een overzicht van het culturele veld / medialandschap?
Een actueel overzicht van links van Beroepsverenigingen, Cultuurbeleid, e-cultuur, Festivals, Fondsen, Instituten, Publieke Omroep landelijk, Publieke Omroep regionaal en Varia vindt u hier.

8. Hoe werkt deze site?
Op de site van het Mediafonds staat het aanvragen van subsidies centraal. Klik op Aanvragen om meer informatie te vinden over de aanvraagprocedures, inleverdata en criteria. Ook zijn er producties te bekijken die met de steun van fonds tot stand zijn gekomen. Onder Etalage vindt u een selectie van werk dat gemaakt is met steun van het Mediafonds, maar ook verslagen van activiteiten en publicaties van het fonds. Onder Toegekend vindt u alle toegekende subsidies en onder Nieuws vindt u de meest recente activiteiten, aankondigingen en nieuwswaardigheden. Ook kunt u zich op de nieuwsfeed abonneren

9. Wat is RSS en hoe abonneer ik me?
Lees meer op onze RSS-pagina.

10. Ik heb een technisch probleem bij het bekijken van de website, wat kan ik hier aan doen?
Voor het bekijken en invullen van de aanvraagformulieren en andere pdf's van de site heeft u Acrobat Reader nodig.
Voor het bekijken van video's afkomstig van uitzendinggemist.nl heeft u het programma Silverlight nodig. 
Mocht u andere problemen hebben bij het bekijken van de filmpjes, het downloaden van aanvragen of op andere technische problemen stuiten, mail dan naar support@mediafonds.nl.

2. Aanvragen / Toekenningen

1. Wie kunnen er subsidie aanvragen?
Productiesubsidie kan alleen worden aangevraagd door de landelijke en regionale publieke omroep. Ontwikkelingssubsidie kan ook worden aangevraagd door derden, mits een landelijke of regionale publieke omroeporganisatie het verzoek in een schriftelijke verklaring steunt. U kunt hier meer over lezen onder Aanvragen.

2. Hoe vraag ik een subsidie aan bij het Mediafonds?
Onder Aanvragen vindt u alle informatie m.b.t. tot aanvragen, zoals over de algemene voorwaarden, criteria, formulieren, handleidingen en budgetten.

3. Wat voor subsidies zijn er?
Er zijn 2 soorten subsidies: subsidie voor productie en voor ontwikkeling. Er zijn verschillende regelingen voor landelijke en regionale producties, voor Radio, Televisie en E-Cultuur. Er zijn ook tijdelijke regelingen als het Gamefonds en het Tax videoclipfonds. Meer informatie vindt u onder Aanvragen.

4. Kan ik subsidie aanvragen voor projecten zoals festivals, conferenties, workshops, masterclasses?
Het is niet gebruikelijk subsidie te verlenen aan projecten die niet vallen onder de genoemde categorieën. Een enkele keer wordt er een uitzondering gemaakt. Mocht u twijfels hebben, dan kunt u ons mailen.

5. In welk stadium is aanvragen van subsidie zinvol?
Het fonds verleent enkel subsidie aan projecten die nog niet in de maak zijn. Meer informatie vindt u onder Aanvragen > Aanvraagprocedure.

6. Uitzonderingen
Is er een subsidieregeling voor niet-Nederlandstalige producties?

Dit is projectgebonden. Mail ons uw vraag met een beschrijving van uw specifieke project of bel ons.
Is er een subsidieregeling voor samenwerking tussen buitenlandse en Nederlandse makers/omroepen/producenten etc.?
Dit is projectgebonden. Mail ons uw vraag met een beschrijving van uw specifieke project of bel ons.
Geldt de interregeling nog?
Nee, deze is per 1/1/09 opgeheven. U kunt wel kijken naar de e-Cultuur regeling.
Mijn idee is crossmediaal, in welke categorie vraag ik aan?
Per discipline gelden verschillende criteria en zijn er ook andere adviseurs betrokken. Het is van belang dat u de criteria, de procedures en de voorwaarden goed leest alvorens u de keus maakt in welke categorie aan te vragen. U kunt in meerdere categorieën aanvragen. Mocht u hierbij hulp nodig hebben, neem dan contact op met het fonds.

7. Wanneer zijn de eerstvolgende inzenddata voor de aanvragen?
Het totaaloverzicht staat onder ‘Aanvragen -> Inzenddata’.

8. Hoeveel aanvraagrondes zijn er per jaar?
Bekijk de inzenddata.

 

 

9. Hoe ziet een adviescommissie eruit?
Een adviescommissie bestaat uit een aantal (4 à 5) externe adviseurs en wordt voorgezeten door een senior stafmedewerker van het fonds. Daarnaast is er een medewerker projectsubsidies aanwezig om te notuleren. Op basis van de ingediende plannen vormen de adviseurs een beeld van de productie en geven hun oordeel. Tijdens de commissievergadering worden de plannen besproken en het advies van de commissie wordt voorgelegd aan het bestuur, dat de uiteindelijke beslissing neemt. Lees meer over de procedure.

10. Wanneer weet ik of mijn aanvraag is toegekend?
U krijgt na aanvraag een bevestigingsbrief van toekenning of afwijzing. Een dag na de bestuursvergadering is het mogelijk telefonisch contact op te nemen en te vragen naar het resultaat van de aanvraag.

11. Wat te doen als mijn aanvraag is afgewezen?
Tegen besluiten kan binnen zes weken bezwaar worden gemaakt bij het bestuur. Lees meer over de procedure.

12. Wat kunnen andere fondsen voor mij betekenen?
Informatie over andere fondsen vindt u onder Links en komt u op de website van het desbetreffende fonds.

13. Welke producties heeft het fonds gesteund?
De gesubsidieerde producties kunt u vinden onder Toegekend.

3. Over het Mediafonds

1. Wat doet het fonds?
Het Mediafonds bevordert de ontwikkeling en de productie van artistiek hoogwaardige programma’s van de publieke landelijke en regionale omroep. Jaarlijks verstrekt het fonds ruim 16 miljoen euro aan subsidies voor radio- en televisieprogramma’s in verschillende genres (onder andere drama, documentaire, jeugd) en voor internetprojecten. Het fonds stimuleert in samenwerking met andere organisaties en fondsen ook videoclips en games.

2. Wat doet fonds nog meer naast het subsidiëren van projecten?
Het fonds organiseert verschillende activiteiten op het gebied van kwaliteitsverbetering en talentontwikkeling. Voorbeelden daarvan zijn het uitreiken van prijzen, het (mede)organiseren van masterclasses, workshops en conferenties en het evalueren van programma’s waaraan subsidie is verstrekt. Voor deze activiteiten werkt het Mediafonds onder andere samen met de omroepen, het Sandberg Instituut, Cinekid, IDFA, het Filmfonds en het Fonds voor beeldende kunsten, vormgeving en bouwkunst.

3. Waar komt het budget van het Mediafonds vandaan en hoe groot is het budget?
Het Stimuleringsfonds Nederlandse Culturele Mediaproducties is opgericht in 1988, ingevolge artikel 170 van de Mediawet. Het fonds ontvangt een jaarlijkse donatie van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen die tenminste gelijk is aan een zestiende van de inkomsten van de Stichting Etherreclame van dat jaar. De afgelopen jaren was dat 16 miljoen euro per jaar. Lees meer over Het Fonds.

4. Wie werken er voor het Mediafonds?
Het fonds heeft veertien vaste medewerkers, een bestuur van zeven personen en een pool van meer dan honderd adviseurs.

 

5. Hoe en door wie wordt bepaald welke projecten subsidie krijgen?
Het fonds wint advies in bij deskundigen en beschikt daartoe over een adviseurspool. Deze pool bestaat uit regisseurs, documentairemakers, dramaturgen, radiomakers, choreografen en specialisten op het gebied van nieuwe media, maar ook vertegenwoordigers van andere disciplines, zoals journalisten, filosofen en wetenschappers. Gemiddeld vijf adviseurs van met uiteenlopende achtergronden bespreken in wisselende commissies de aanvragen. Deze commissies adviseren het bestuur van het fonds welke projecten wel of geen subsidie zouden moeten krijgen. Het uiteindelijke besluit ligt bij het bestuur.

6. Hoe kan ik solliciteren bij het fonds?
Vacatures en stageplaatsen kunt u vinden onder Het fonds > Vacatures. Open sollicitaties kunt u mailen of per post opsturen.

4. Communicatie en publiciteit

1. Waar vind ik logo’s van het fonds?
Het logo en de instructies voor plaatsing vind u hier.

2. Mijn productie is af, kan deze worden toegevoegd aan de ‘Etalage’ van het fonds?
Ja, dat kan. Neem contact op met de redactie van de site en stuur een mail naar media@mediafonds.nl

3. Kan ik schriftelijke informatie en publicaties opvragen?
Ja, dat kan. Neem contact op met het fonds.

Mijn vraag staat er niet bij.
Naast deze selectie veelgestelde vragen zijn wij te allen tijde bereid om uw overige vragen te beantwoorden. Neem contact op met het fonds.