Go to page content

Digitaal indienen

21/01/2013

Vanaf heden worden alle aanvragen bij het Mediafonds digitaal ingediend. Aanvragers mogen de digitaal ingediende aanvraag daarnaast ook op papier indienen.

Het aanvraagformulier met alle basisgegevens zoals omroep en producent dient uiterlijk op de dag voorafgaand aan de indiendatum te worden ingevuld en verzonden.

De aanvrager ontvangt vervolgens van het Mediafonds gegevens om de aanvraag als een PDF-bestand (één bestand, inclusief alle bijlagen) te kunnen uploaden naar de server van het Mediafonds. Dit betekent dat ook onze adviseurs de aanvragen in principe vanaf nu digitaal ontvangen en lezen.

Meer informatie over de aanvraagprocedure is te vinden op www.mediafonds.nl/aanvraagprocedure en op www.mediafonds.nl/handleidingen-formulieren.

download handleiding digitaal aanvragen Mediafonds