Go to page content

Aanvraag TAX-videoclipfonds

Vanaf 1 januari 2016 is het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie penvoerder van het TAX-fonds en dus ook aanspreekpunt voor vragen over indiening.

Aanvragen voor het TAX-videoclipfonds kunnen per 1 januari 2016 worden ingediend bij het Stimuleringsfonds Creatieve IndustrieVoor informatie over het TAX-videoclipfonds en voor vragen over de aanvraagprocedure, vergaderdata en uitslagen kunt u contact opnemen met de secretaris van de commissie: Nienke Doekes van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie: 010-436 1600 of via info@videoclipfonds.nl.