Go to page content

Videoclipfonds Contact

Vanaf 1 januari 2016 is het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie penvoerder van het TAX-fonds en dus ook aanspreekpunt voor vragen over indiening.

Voor meer informatie over het TAX-videoclipfonds en voor vragen over de aanvraagprocedure, vergaderdata en uitslagen kunt u contact opnemen met 
Nienke Doekes van het Stimuleringsfonds. Zij is bereikbaar op 010-436 1600 en via n.doekes@stimuleringsfonds.nl.