Go to page content
  • Het Mediafonds zoekt radioadviseurs. Het fondsbestuur wil zijn adviseursbestand aanvullen met deskundigen op het gebied van culturele culturele radiodocumentaires en radiodrama. Van deze adviseurs wordt verwacht dat zij een grondige kennis hebben op de terreinen die het fonds bestrijkt en dat zij hun kwaliteitsoordeel kunnen motiveren. Lees meer

  • Voor KORT!, het jaarlijkse project voor de korte film, zijn tien nieuwe filmplannen geselecteerd. Lees meer

  • Met ingang van 15 januari 2015 wordt Ruurd Bierman directeur van het Mediafonds. Hij neemt deze functie over van Hans Maarten van den Brink, die per 1 januari is teruggetreden en binnen het Mediafonds een andere functie heeft aanvaard. Bierman zal de functie in deeltijd (0,5) vervullen. De functiewisseling vindt plaats tegen de achtergrond van de door het kabinet aangekondigde beëindiging van de financiering van het Mediafonds met ingang van 2017. Lees meer

  • Met ingang van 1 januari 2015 treedt Hans Maarten van den Brink terug als directeur van het Mediafonds. Hij gaat zich binnen het fonds bezig houden met een aantal bijzondere projecten. Lees meer

  • Op zaterdag 17 januari vindt in EYE om 14.30 uur de officiële première plaats van de vierde reeks 'Hollandse Meesters in de 21e eeuw', met een besloten programma met sprekers, films en muziek. Van 16.00 tot 21.00 uur volgt een publiek programma met vertoning van alle filmportretten uit de nieuwe reeks, aangevuld met films uit de collectie van EYE. Lees meer