Go to page content
  • Het Nederlands Filmfonds, VPRO, NTR, het Mediafonds en CoBO kondigen het jaarlijkse artistieke speelfilmproject aan, getiteld De Oversteek, voor beginnende regisseurs met hun eerste speelfilm. Er kunnen twee artistieke speelfilms voor de bioscoop en televisie gesteund worden. Lees meer

  • Het Mediafonds heeft per 1 maart 2015 een vacature (90%) voor een secretaresse interne organisatie en ICT voor een periode van een jaar. Lees meer

  • Het Mediafonds zoekt radioadviseurs. Het fondsbestuur wil zijn adviseursbestand aanvullen met deskundigen op het gebied van culturele culturele radiodocumentaires en radiodrama. Van deze adviseurs wordt verwacht dat zij een grondige kennis hebben op de terreinen die het fonds bestrijkt en dat zij hun kwaliteitsoordeel kunnen motiveren. Lees meer

  • Voor KORT!, het jaarlijkse project voor de korte film, zijn tien nieuwe filmplannen geselecteerd. Lees meer

  • Met ingang van 15 januari 2015 wordt Ruurd Bierman directeur van het Mediafonds. Hij neemt deze functie over van Hans Maarten van den Brink, die per 1 januari is teruggetreden en binnen het Mediafonds een andere functie heeft aanvaard. Bierman zal de functie in deeltijd (0,5) vervullen. De functiewisseling vindt plaats tegen de achtergrond van de door het kabinet aangekondigde beëindiging van de financiering van het Mediafonds met ingang van 2017. Lees meer